Калкулатор паушалног пореза

Заштита пословне тајне у односу са лицима која нису твоји запослени?

 

Када је реч о заштити поверљивих података чувањем пословне тајне, треба да разликујеш неколико ситуација – када си ти улози послодавца и неком откриваш пословну тајну, када пословну тајну откриваш свом потенцијалном пословном партнеру, када се пословна тајна односи на предмет права интелектуалне својине или се ради о идеји која није заштићена на други начин осим уговора о поверљивости и када теби као пружаоцу неких услуга налогодавац открива информације које представљају пословне тајне у вези са његовим пословањем. Често се дешава да и једна и друга страна откривају пословне тајне, у ком случају се регулишу њихове међусобне обавезе чувања пословне тајне друге стране. Ипак, у случају када те ангажује нека компанија из иностранства, вероватно ћеш само бити обавезан да чуваш пословну тајну твог налогодавца.

Заштита рачунарског програма уговором о поверљивости један је од веома ефикасних и корисних додатних начина заштите.

Имајући у виду да се у ИТ индустрији рукује изузетно комерцијално вредним подацима и информацијама, уговарање клаузула о поверљивости у уговорима о раду са запосленима и уговорима о наруџбини рачунарског програма се подразумева. Ипак, пожељно је да се обавезе по овој основи регулишу иу посебном уговору који се закључује како са запосленима, тако и са екстерно ангажованим програмом уз уговор о раду, односно уговор о наруџбини рачунарског програма.

Уговори о поверљивости могу бити једнострани или двострани.

Једнострани уговори о поверљивости примерени су у ситуацијама када само једна страна открива другој страни поверљиве податке, док се у ситуацијама када обе стране размењују своје поверљиве податке закључују двострани уговори о поверљивости.

Да би регулисао обавезе запослених, односно екстерно ангажованих програмера, можеш да закључиш једнострани уговор о поверљивости, који ће те заштитити од неовлашћеног коришћења твојих поверљивих података И информација.

Да би обезбедио оптималну заштиту путем уговора о поверљивости или уношењам клаузула о поверљивости у уговор о раду, односно уговор о наруџбини рачунарског програма треба да води рачуна ио следећим:

  • дефиниши поверљиве податке, тј. шта ће све бити сматрано као поверљив податак (категориши поверљиве податке)
  • одреди начин на који се саопштавају поверљиви подаци (усмено, писмено, и-мејлом, посредством других носача информација, итд.)
  • дефиниши неовлашћену употребу поверљивих података
  • утврди како се правилно рукује поверљивим подацима
  • предвиђа како се поверљиви подаци враћају власнику и како прималац поверљивих података доказује да је уредно вратио или уништио све поверљиве податке, укључујући и копије тих података
  • дефиниши трајање обавезе чувања поверљивости, водећи рачуна да свакако не би требало да буде трајног карактера за све категорије поверљивих података.
  • предвиђа санкције за кршење обавеза поверљивости, као што је уговорна казна коју ћеш наплатити од друге стране у случају да повреди обавезу чувања поверљивости.
  • дефиниши ситуације када се не сматра да је друга страна неовлашћено користила или откривала поверљиве податке (у пракси, то може бити ситуација када је друга страна дужна да их открије у складу са законом или по налогу надлежног државног органа)

Бројни модели уговора о поверљивости су доступни на интернету и можете их користити, али уз одређена прилагођавања конкретним потребама вашег бизниса. Препорука је да увек консултује правног саветника који ће вам помоћи да на најбољи начин формулишете заштиту пословне тајне.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија