Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица за запошљавање лица са инвалидитетом

Ослобођење од плаћања пореза и доприноса по овом основу важи три године од заснивања радног односа са лицем са инвалидитетом.За ову олакшицу, треба да се испуне следећи услови:

  • послодавац је закључио уговор о раду са лицем са инвалидитетом и извршио је пријаву запосленог на обавезно социјално осигурање
  • лице са инвалидитетом се сматра новозапосленим лицем, односно није било претходно запослено код другог послодавца који је оснивач твог бизниса или се може сматрати повезаним лицем
  • постоји правно-медицинска потврда о инвалидитету
  • не користиш неку другу олакшицу код плаћања пореза по одбитку на зараду овог запосленог