Калкулатор паушалног пореза

Примери пројеката који би се квалификовали за подстицај

Развијаш нови софтвер који се базира на блокчејн технологији који треба да омогући онлине тржиште некретнина. Софтвер за циљ има омогућавање поузданог начина евидентирања нових власника и свих трансакција у вези са преносом некретнина. Софтвер је нов производ на тржишту, који уз стварање онлине тржишта за трговину (услуга обезбеђивања тржишта као потпуно нова услуга на тржишту) побољшава начин евидентирања трансакција у вези са преносом права на некретнинама (као побољшање постојеће услуге). За сврху спровођења пројекта, мораш да спроведеш истраживање и развијеш нову технологију.(сличан пример као случај из Мишљења Министарства финансија бр. бр. 011-00-830/2020-04 од 1.7.2021. године)

Зараде којих запослених би се квалификовале за овај подстицај – пример?

Ситуација 1: Ти си оснивач и директор друштва које се бави иновационом делатношћу. Обављаш послове управљања својим друштвом, доносиш одлуке о распоређивању запослених и начину обављања пословања, као и друге послове које обавља директор. За надзор над спровођењем пројекта је задужено друго лице, које надгледа перформансе апликације коју развијаш И тестира њену употребну вредност. Ниси директно укључен у развој пројекта, већ само одобраваш расподелу новчаних средстава за његову реализацију.У овом случају нећеш имати право да своју зараду укључиш као трошак који ћеш приказати у двоструко увећаном износу у пореском билансу.

Ситуација 2: Ти си оснивач и директор друштва које се бави иновационом делатношћу. Осим обављања функције директора, такође си укључен у развој и надгледања активности на пројекту. Твоја задужења у том погледу се односе на организовање и вођење периодичних састанака у вези са напретком у реализацији пројекта, утврђивање даљих активности и евентуалну промену плана за спровођење тих активности.У овом случају, подстицај се односи само на зараде које су остварене на пословима истраживања и развоја и само на оне активности које представљају активности развоја пројекта – уколико је твоја ситуација ближа другом примеру, у том случају ти саветујемо да се додатно обратиш за савет пореском саветнику, како би био сигуран да се твоја зарада квалификује као трошак по основу овог пореског подстицаја, као и то да приликом подношења пореске пријаве документујеш трошак по овом основу на прави начин.