Калкулатор паушалног пореза

Критеријум 6: Извор прихода

Овај критеријум не подразумева било какву анализу твог односа са налогодавцем. Довољно је да се на основу твојих прихода установи да ли накнада коју примаш од налогодавца чини 70% твојих укупних прихода на годишњем нивоу. Да би утврдио испуњеност овог критеријума, порески инспектор ће прегледати твоје фактуре и извод са твог рачуна у банци.

Када порески инспектор буде процењивао да ли је овај критеријум испуњен, у приходе које си остварио од једног налогодавца улазе и приходи које си остварио од његових повезаних лица.