Калкулатор паушалног пореза

Које услове морам да испуним да бих могао да користим овај подстицај?

1) депоновао си ауторско дело на софтверу при Заводу за интелектуалну својину или си понео пријаву за депоновање ауторског дела пре истека пореског периода у коме ћеш користити овај подстицај2) имаш неопходну документацију која се тиче поступка депоновања ауторског дела и евиденције у вези са приходима које остварујеш на основу уступања права коришћења трећим лициме

Овај подстицај није доступан уколико си остварио приходе по основу преноса права на софтверу.