Калкулатор паушалног пореза

Обавезе документовања остварености услова

Уколико желите да користите ову олакшицу, имате обавезу вођења посебне евиденције за сваког запосленог у којој ћете приказивати све податке који се односе на податке о раду запосленог и услове за остваривање ове олакшице за тог запосленог.Евиденција мора да садржи:

 • информације о радном времену запосленог за кога се користи олакшица (укључују радно време и радно време на пословима истраживања и развоја информације о томе колико је запослени провео времена на раду у том месецу и колико је времена радио на пословима истраживања и развоја у том месецу радног времена запосленог на другим пословима, одсуство запосленог)
 • информације у вези са зарадом запосленог и другим примањима које остварује на основу рада за послодавца (износ зараде са порезима и доприносима, награде бонуси, износ накнаде зараде за период одсуства запосленог)

Осим евиденције која се односи на сваког запосленог, као послодавца имате обавезу припреме документације коју ће порески инспектор анализирати у случају контроле:

 • опис пројекта са циљевима, фазама и планираним активностима у свакој фази пројекта са мишљењима стручњака који су ангажовани на реализацији пројекта
 • буџет и очекивани резултати пројекта
 • годишњи извештај о одступању буџета пројекта
 • извештај запосленог који ради на пословима истраживања и развоја о његовим активностима у раду за послодавца и изјаву запосленог да су подаци из извештаја о његовим радним активностима истинити
 • извештај о напретку у реализацији пројекта и постигнутим резултатима од стране директора
 • изјаву директора да су евиденције о запосленима на пословима истраживања и развоја комплетне, да је најмање 90% свих запослених ангажовано на пословима истраживања и развоја и да се активности реализације пројекта обављају у Србији

Од наведеног, приликом подношења пореске пријаве, дужан си да имаш:

 • евиденције о раду запослених на пословима истраживања и развоја
 • извештај запосленог који ради на пословима истраживања и развоја о његовим активностима у раду за послодавца
 • изјаву директора да су евиденције о запосленима на пословима истраживања и развоја комплетне, да је најмање 90% свих запослених ангажовано на пословима истраживања и развоја и да се активности реализације пројекта обављају у Србији

Ова олакшица се не може комбиновати са другим олакшицама и подстицајима, изузев:

 • истоветне олакшице за ослобађање од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање
 • коришћења подстицаја који се односи на умањење пореза на добит правног лица кроз увећање трошкова у вези са истраживањем и развојем у двоструком износу.