Калкулатор паушалног пореза

Ко све може бити налогодавац и како се утврђује ко је налогодавац за конкретни правни посао?

У својству налогодавца се може наћи:

  • домаће правно лице (што обухвата акционарска друштва, друштва са ограниченом одговорношћу, ортачко друштво, командитно друштво, удружење, установа, здравствена установа и сва остала правна лица регистрована у Србији)
  • страно правно лице (што укључује и огранак и представништво страног правног лица регистровано у Србиji)
  • домаћи предузетник
  • страни предузетник

У поступку пореске контроле у циљу утврђивања ко је крајњи налогодавац, порески инспектор ће анализирати:

  • уговор на основу којег пружаш услуге – ко је друга уговорна страна, да ли те налогодавац ангажује у име неког другог, односно ко је крајњи наручилац твојих услуга
  • фактуре које си издао – да ли си их издао истом оном лицу са којим си закључио уговор о пружању услуга
  • ко оцењује да ли су резултати твог рада задовољавајући
  • комуникацију коју си имао са лицем које ти је директно дало налог да извршиш неки посао
  • уобичајено пословање лица које ти је директно дало налог да извршиш одређени посао – да ли си извршио услугу за потребе његовог пословања или неког другог
  • ко је извршио уплату накнаде за твоје услуге

Уколико те је неко ангажовао за извршење одређене услуге, која се после на основу уговора које то лице има према неком другом испоручује клијенту твог директног налогодавца, не значи да ће се твојим налогодавцем сматрати крајњи корисник твојих услуга.

Пример: Добио си налог да направиш програм за онлине продавницу од налогодавца, који има уговорну обавезу да према неком другом да обезбеди функционалан програм за онлине продавницу и да уз то пружи услуге маркетинга свом клијенту.

Опција 1: Твој налогодавац ти исплаћује накнаду за твоје услуге на основу одобрења његовог клијента, а после префактурише износ накнаде за твоје услуге свом клијенту или укључује накнаду за твоје услуге у уговор на основу којег се обавезао да изради онлине продавницу и пружи услуге маркетинга. У овом случају, твој налогодавац је клијент твог директног налогодавца.

Опција 2: Твој налогодавац ти исплаћује накнаду под условом да си направио функционалан програм за онлине продавницу независно од потврде да ли програм одговара потребама клијента твог налогодавца. У накнаду коју твој налогодавац добија од свог клијента укључена је накнада за прављења онлине продавнице. Ипак, твој рад и накнада за твоје услуге не зависи од клијента за којег се израђује онлине продавница. У овом случају, клијент твог налогодавца није твој налогодавац.

Тест самосталности се утврђује одвојено за сваког налогодавца.

 

Mоже се десити да си у односу на једног налогодавца несамосталан, у ком случају постоји обавеза плаћања пореза и доприноса из таквог уговорног односа као пореза и доприноса на остале приходе.Утврђивање самосталности је битно и из перспективе налогодавца будући да је налогодавац обвезник плаћања пореза и доприноса у случају да се утврди несамосталност.Тест самосталности се примењује независно од тога да ли радиш за домаће или стране налогодавце. Једина разлика се односи на обвезника плаћања пореза и доприноса у случају да се утврди несамосталност – обвезник плаћања пореза и доприноса је налогодавац уколико је из Србије, односно предузетник уколико ради за налогодавца из иностранства.