Калкулатор паушалног пореза

Обавеза плаћања еко таксе

Еко такса је накнада која се плаћа за заштиту и унапређивање животне средине. Износ еко таксе зависи од степена утицаја твог пословања на животну средину и категоризације твог бизниса према рачуноводственим правилима. С обзиром на то да се пословање у области производње и продаје рачунарских софтвера и игрица, као и рачунарско програмирање сматрају делатностима које имају мали утицај на животну средину, имаћеш обавезу плаћања следеће накнаде:

 1. 500.000,00 динара уколико се твој бизнис квалификује као велико правно лицеНапомена: Велика правна лица су друштва са ограниченом одговорношћу и предузетници која испуњавају најмање два од следећих услова:
  • више од 250 запослених
  • пословни приход виши од 40.000.000 евра у динарској противвредности
  • вредност укупне активе на датум биланса прелази 20.000.000 евра у динарској противвредности
 2. 125.000,00 динара уколико се твој бизнис квалификује као средње правно лицеНапомена: У средња правна лица спадају друштва са ограниченом одговорношћу и предузетници који испуњавају најмање два од следећих критеријума:
  • просечан број запослених 50-250
  • пословни приход 8.000.000-40.000.000 евра у динарској противвредности
  • вредност укупне активе на датум биланса 4.000.000-20.000.000 евра у динарској противвредности.
 3.  50.000 динара уколико се твој бизнис квалификује као мало правно лицеНапомена: У мала правна лица спадају друштва са ограниченом одговорношћу и предузетници који испуњавају најмање два од следећих критеријума:
  • просечан број запослених 10-50
  • пословни приход 700.000-8.000.000 евра у динарској противвредности
  • вредност укупне активе на датум биланса 350.000-4.000.000 евра у динарској противвредности
 4. 5.000,00 динара уколико се твој бизнис квалификује као микро правно лицеНапомена: У микро правна лица спадају друштва са ограниченом одговорношћу и предузетници који испуњавају најмање два од следећих критеријума:
  • просечан број запослених 10
  • pпословни приход 700.000  евра у динарској противвредности
  • вредност укупне активе на датум биланса 350.000 eвра у динарској противвредности

Пријаву за еко таксу можеш поднети и електронским путем на адреси Уколико желиш да поднесеш пријаву за еко таксу у папирној форми, треба да попуниш следећи образац  и поднесеш га надлежној локалној самоуправи према твом седишту. Пријава се подноси до 31.7. сваке године за претходну годину.Обавеза плаћања еко таксе настаје од тренутка достављања решења локалне самоуправе и одређује се на годишњем нивоу, с тим да износ који плаћаш не може бити виши од 0,4% прихода које је твој бизнис остварио у претходној години.