Калкулатор паушалног пореза

Опсег патентне заштите

Као што је већ објашњено у (линк до дела Да ли могу да парентим свој софтвер?), патентна заштита није најпогоднији механизам заштите ваших права као аутора софтвера. Ипак, у неким случајевима, уколико су испуњени услови за патентну заштиту, могуће је да ћете желети да искористиш и ову опцију и на тај начин заштитиш своје пословне интересе. У том случају, има у виду да је заштита коју имаш на основу регистрације патентне територијалне, тј. да се односи само на територију оне државе пред чијим си надлежним телом спровео поступак пријаве патента. У свакој другој држави у којој патент није регистрован, патентна заштита добијена на основу регистрације у иностранству није променљива, што подразумева да изван државе у којој је патент регистрован свакако може да се користи предмет патентне заштите без бојазни да време повређује право носиоца патента.

Када разматраш могућност патентне заштите у више различитих земаља, узми у обзир да ли тај опсег заштите одговара твојим пословним активностима и твом производу, а пре свега у смислу трошкова спровођења поступка пред различитим органима.

Уколико сте заинтересовани да сазнате више о могућностима заштите вашег софтвера као патента на нивоу држава које су чланице Европске патентне организације (под условом да испуњавате услове), на основу чега би ваш патент важио у свим државама чланицама, можете да посетите