Калкулатор паушалног пореза

Како да знаш за коју врсту уговора да се определиш?

  • Тек си основао бизнис и потребан ти је стручњак за одређени пројекат из области твог пословања или имаш ограничена финансијска средства и још увек се суочаваш с ризиком одрживости твог пословања – размотри уговор о раду на одређено време

У овом случају постоји неколико опција:

    • закључивање уговора о раду на одређено време у трајању не дужем од 2 године
    • орочавање радног односа на 36 месеци – само за послодавце који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре у периоду краћем од једне године пре закључења уговора о раду
    • закључивање уговора о раду на одређено време за време трајања конкретног пројекта – у овом случају уговор о раду можеш да закључиш на период дужи од две године, али максимално до датума окончања пројекта
  • Регистрован/-а си као предузетник и испуњаваш тест самосталности, а ангажован си од стране налогодавца чија делатност није ИТ за обављање конкретног посла – размотри уговор о делу
  • Запослен си код једног послодавца са пуним радним временом, а имаш понуду од другог послодавца за обављање посла који не захтева ангажман са пуним радним временом – размотри уговор о раду са непуним радним временом или уговор о допунском раду
  • Имаш простор за запошљавање висококвалификованог кадра и желиш да пружиш конкурентне услове како би привукао нове запослене – размотри уговор о раду на неодређено време

Како би стекао ближи увид у износе које мораш да издвојиш на зараде, порезе и доприносе за запослене, у прилогу ти илуструјемо пример обрачуна за износ зараде од око ЕУР 700. Скрећемо ти пажњу да је за ажурне и тачне податке неопходно да ангажујеш рачуновођу.

 

 

општи подаци        
1. број лица 1      
2. фонд сати обрачуна        
Делови зараде/накнаде   сати нето  бруто
1. сати радника у обрачуну   176,00    
2. редован рад   176,00 75.737,89 105.289,43
3. топли оброк   176,00 1.752,50 2.500,00
4. регрес     1.752,50 2.500,00
Зарада, порези и доприноси проценат     укупно
1. бруто износ       110.289,43
2. основица доприноса       110.289,43
3. неопорезив износ       19.300,00
4. пореска основица       90.989,43
5. порези и доприноси на терет запосленог       31.046,54
порез на зарадеПИО из брутоздравствено из брутонезапосленост из бруто 10,0014,005,150,75     9.098,9415.440,525.679,91827,17
6. нето износ       79.242,89
7. нето за исплату       79.242,89
исплата на текући рачун       укупно
допринос на терет послодавца проценат     17.811,75
1. допринос на терет послодавца       12.131,84
ПИО на бруто 11,00     5.679,91
здравствено на бруто 5,15     0,00
незапосленост на бруто 0     укупно
укупна сума проценат      
1.укупна сума       128.101,18