Калкулатор паушалног пореза

Критеријум 9: Трајење ангажмана

Уколико си у периоду од 12 месеци пре вршења контроле од стране пореског инспектора радио за истог налогодавца 130 или више дана, независно од тога да ли је у твом раду било прекида, сматраће се да је овај критеријум самосталности није испуњен.

Када будеш рачунао колико дана си био ангажован радећи за једног налогодавца, узми у обзир да један радни дан према овом критеријуму подразумева сваки дан када си радио за тог налогодавца, независно од тога колико си сати у току тог дана радио – било да си радио сат времена или седам сати, у оба случаја ће се тај дан сматрати радним даном и ући ће у обрачун 130 радних дана.

Ово значи да уколико у једном дану радиш за два налогодавца – за једног налогодавца 2 сата, а за другог 3, то ће се сматрати једним радним даном за обрачун за сврхе процене овог критеријума и то за оцену самосталности и према једном и према другом налогодавцу.

Уколико желиш да сазнаш више о критеријумима на основу којих се оцењује самосталност предузетника, предлажемо да погледаш Упутство за примену теста самосталности Пореске управе на следећем линку: