Калкулатор паушалног пореза

Ко доноси одлуку о ликвидацији?

Ако нисте другачије регулисали у оснивачком акту друштва, одлуку о ликвидацији доноси скупштина друштва, а одлука треба да се изгласа већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва. Изузетно, ако си ти власник 100% удела у друштву, самостално ћеш потписати одлуку о ликвидацији. Такође, ако делиш власништво у друштву са још једним лицем, тако да обоје имате 50% удела, одлуку потписујете обоје.