Калкулатор паушалног пореза

Да ли можеш да патентираш свој софтвер?

Закон о патентима изричито искључује могућност заштите рачунарског програма патентом јер се патентом штите проналасци, а програм рачунара не сматра се проналаском.Међутим, изузетно постоји могућност патентне заштите софтверски имплементираних проналазака*.Да би могли да буду патентирани, и они – као и сваки други проналазак, морају да испуне следеће услове:

  • новост
  • инвентивност
  • индустријска примењивост

Софтверски имплементирани проналасци треба да дају техничко решење одређеног проблема, у одређеној области технике, односно да представљају интегрални део неког технолошког решења/процеса.Дакле, у овом случају не говоримо о патентној заштити рачунарског програма већ уређаја у који је рачунарски програм интегрисан тако да они скупа чине неодвојиву целину.Функционалност техничког уређаја, који заједно са компјутерским програмом, решава известан техничких проблема на нов, инвентиван и индустријски примењив начин омогућава индиректну заштиту рачунарског програма патентом.Када разматраш опцију патентне заштите софтверски имплементираних проналазака треба да имаш у виду да је у питању комплексан, дуготрајан поступак који изискује и значајне трошкове.Посебну пажњу треба посветити припреми за пријаву патента, која тражи висок ниво стручности и вештине да би се правилно описао софтверски имплементирани проналазак и поставио патентни захтев. Успех у евентуалном поступку захтева мултидисциплинарни приступ и ангажовање тима стручњака из области информационих технологија и права.

* Извор: Патентна заштита за софтвер у Србији, 2010, Саша Здравковић, самостални саветник у Одељењу за електротехнику, машинство и општу технику Едукативно информативног центра при Заводу за интелектуалну својину

Више информација о патентима за софтвер можете наћи на овом