Калкулатор паушалног пореза

Критеријум 1 :Радно време и одмори

Сматраће се да нису остварени услови да би се сматрао самосталним у односу на налогодавца уколико је остварен један од наведених критеријума:

 • Налогодавац одређује твоје радно време 
 • Време када ћеш користити одморе и одсуства зависи од налогодавца, а накнада се не умањује у периоду када ниси расположив налогодавцу због коришћења права на одмор или одсуство 

Када ће се сматрати да си самосталан у односу на налогодавца?

 • Уколико самостално одређујеш када ћеш и колико радити како би извршио посао за налогодавца, док си у договору са налогодавцем одредио само рок у коме треба да завршиш с обављањем посла

Дакле, уколико према налогодавцу имаш само обавезу да у унапред одређеном року испоручиш неки задатак, а налогодавац не улази у то на који начин ћеш и са колико радних сати доћи до тог резултата. Чињеница да периодично подносиш извештаје о свом раду налогодавцу неће аутоматски значити да су испуњени услови да се сматраш несамосталним у односу на налогодавца.

Када ће се сматрати да ниси испунио овај критеријум за оцену самосталности у односу на налогодавца?

 • Уговор који си потписао са налогодавцем прописује колико часова у току недеље мораш да радиш на пројекту за који те је послодавац ангажовао.
 • Налогодавац ти даје дневне/недељне инструкције у вези са обављањем конкретног посла и расподељује време за извршење посла.

Уколико је твој одговор на следећа питања позитиван, сматраће се да није испуњен овај услов самосталности:

 • да ли је у уговору који си закључио са налогодавцем одређено твоје радно време
 • да ли си доступан послодавцу у унапред утврђеним временским интервалима
 • да ли се твој рад за налогодавца своди на извршавање инструкција које ти је он дао
 • да ли резултат посла зависи од инструкција налогодавца, односно да ли налогодавац одређује на који начин ћеш обавити посао за њега

Ко одређује када ћеш користити одмор или одсуства?И овај критеријум служи за одређење да ли твој рад има карактер рада запосленог код послодавца. Овај део Критеријума 1 се процењује на основу одговора на следећа питања:

 • Да ли твој одмор и одсуства зависе од налогодавца – уколико је одговор да
 • Да ли примаш накнаду по основу уговора са налогодавцем и када си одсутан због одмора или одсуства? Уколико је одговор да, сматраће се да не испуњаваш овај услов да би се сматрао самосталним у односу на налогодавца

Сматраће се да нису остварени услови да би се сматрао самосталним у односу на налогодавца уколико је остварен један од наведених критеријума:

 • Налогодавац одређује твоје радно време
 • Време када ћеш користити одморе и одсуства зависи од налогодавца, а накнада се не умањује у периоду када ниси расположив налогодавцу због коришћења права на одмор или одсуство

Када ће се сматрати да си самосталан у односу на налогодавца?

 • Уколико самостално одређујеш када ћеш и колико радити како би извршио посао за налогодавца, док си у договору са налогодавцем одредио само рок у коме треба да завршиш с обављањем посла.

Дакле, уколико према налогодавцу имаш само обавезу да у унапред одређеном року испоручиш неки задатак, а налогодавац не улази у то на који начин ћеш и са колико радних сати доћи до тог резултата. Чињеница да периодично подносиш извештаје о свом раду налогодавцу неће аутоматски значити да су испуњени услови да се сматраш несамосталним у односу на налогодавца.

Када ће се сматрати да ниси испунио овај критеријум за оцену самосталности у односу на налогодавца?

 • Уговор који си потписао са налогодавцем прописује колико часова у току недеље мораш да радиш на пројекту за који те је послодавац ангажовао.
 • Налогодавац ти даје дневне/недељне инструкције у вези са обављањем конкретног посла и расподељује време за извршење посла.

Уколико је твој одговор на следећа питања позитиван, сматраће се да није испуњен овај услов самосталности:

 • да ли је у уговору који си закључио са налогодавцем одређено твоје радно време
 • да ли си доступан послодавцу у унапред утврђеним временским интервалима
 • да ли се твој рад за налогодавца своди на извршавање инструкција које ти је он дао
 • да ли резултат посла зависи од инструкција налогодавца, односно да ли налогодавац одређује на који начин ћеш обавити посао за њега.

Приликом контроле, порески инспектор ће пре свега процењивати да ли твој ангажман има природу уговора о раду, односно да ли то што имаш обавезу да будеш на располагању налогодавцу за извршење одређених обавеза има карактер сталне обавезе која је идентична ситуацији када за њега обављаш неки посао као запослени у току радног времена.

Ко одређује када ћеш користити одмор или одсуства?И овај критеријум служи за одређење да ли твој рад има карактер рада запосленог код послодавца. Овај део Критеријума 1 се процењује на основу одговора на следећа питања:

 • Да ли твој одмор и одсуства зависе од налогодавца – уколико је одговор да
 • Да ли примаш накнаду по основу уговора са налогодавцем и када си одсутан због одмора или одсуства? Уколико је одговор да, сматраће се да не испуњаваш овај услов да би се сматрао самосталним у односу на налогодавца