Калкулатор паушалног пореза

Депоновање измене софтвера

Моћи ћеш да изузмеш приход из пореске основице чак и уколико си извршио неке измене програма без додатног депоновања ауторског дела на тим изменама, с тим што имаш обавезу да депонујеш измене програма које чине аутотско дело до рока за подношење пореске пријаве.