Калкулатор паушалног пореза

Који је први корак у покретању ликвидације?

Ако из било ког разлога желите да обуставите пословање друштва а имате довољно средстава за намирење свих обавеза, потребно је да покренете поступак ликвидације. Први корак у покретању поступка ликвидације је да скупштина друштва донесе одлуку о ликвидацији.