Калкулатор паушалног пореза

Подстицаји које можеш да оствариш на основу твог пословања

Порески кредит за улагање у друштва која се баве иновационом делатношћу  – порески кредит се признаје улагачу– порески кредит износи до 30% од извршеног улагања– да би остварио право на порески кредит, улагач, сам или са повезаним лицима, не сме, пре улагања, у моменту улагања имати више од 25% удела у друштву у које улаже нити преко 25% гласова у органима управљања тог друштва (не сме бити на функцији директора или имати преко 25% гласова у надзорном одбору друштва)– улагање подразумева повећање капитала друштва тако што се повећава основни капитал тог друштва– подстицај се остварује под условом да улагач није смањио своје улагање у периоду од 3 године након дана улагања– највиши износ пореског кредита је 100.000.000 РСД,

Изузимање квалификованог прихода из пореске основице – ИП боx режим  

– мораш да депонујеш ауторско дело да би могао да користиш овај подстицај (линк до дела који објашњава депоновање ауторског дела)– квалификовани приход је приход који остварујеш на основу уступања програма на коришћење на основу уговора о лиценци или на други начин, али не и преноса права на програму– по овом основу, умањујеш пореску основицу тако што од ње одузмеш 80% квалификованог прихода
Увећање трошкова у вези са истраживањем и развојем у двоструком износу у пореском билансу 

– пројекат на основу којег користиш овај подстицај треба да спроводиш у Србији (најмање 90% запослених ради у Србији)– са лицима која ангажујеш на пројекту треба да имаш закључен уговор о раду– листу трошкова на основу којих можеш увећати своје трошкове можеш да нађеш на следећем линку