Калкулатор паушалног пореза

Подстицаји које можеш да оствариш на основу твог пословања

Порески кредит за улагање у друштва која се баве иновационом делатношћу – порески кредит се признаје улагачу
– порески кредит износи до 30% од извршеног улагања
– да би остварио право на порески кредит, улагач, сам или са повезаним лицима, не сме, пре улагања, у моменту улагања имати више од 25% удела у друштву у које улаже нити преко 25% гласова у органима управљања тог друштва (не сме бити на функцији директора или имати преко 25% гласова у надзорном одбору друштва)
– улагање подразумева повећање капитала друштва тако што се повећава основни капитал тог друштва
– подстицај се остварује под условом да улагач није смањио своје улагање у периоду од 3 године након дана улагања
– највиши износ пореског кредита је 100.000.000 РСД,
Iзузимање квалификованог прихода из пореске основице – ИП боx режим – мораш да депонујеш ауторско дело да би могао да користиш овај подстицај (линк до дела који објашњава депоновање ауторског дела)
– квалификовани приход је приход који остварујеш на основу уступања програма на коришћење на основу уговора о лиценци или на други начин, али не и преноса права на програму
– по овом основу, умањујеш пореску основицу тако што од ње одузмеш 80% квалификованог прихода
Увећање трошкова у вези са истраживањем и развојем у двоструком износу у пореском билансу

– пројекат на основу којег користиш овај подстицај треба да спроводиш у Србији (најмање 90% запослених ради у Србији)
– са лицима која ангажујеш на пројекту треба да имаш закључен уговор о раду
– листу трошкова на основу којих можеш увећати своје трошкове можеш да нађеш на следећем линку