Калкулатор паушалног пореза

Уговори ван радног односа

Осим флексибилности у уређивању радног односа са запосленим у смислу временског рока на који се ангажује, постоји опција да се однос са лицима која се ангажују на почетку пословања уреди изван уговора о раду, кроз различите врсте уговора, који могу осликавати другачију природу односа између потреба наручиоца и извођача одређеног посла.Један од честих примера за уговоре ван радног односа је управо ангажовање ИТ професионалаца основаних у форми предузетника који не испуњавају услове теста самосталности Флексибилни облици ангажмана омогућавају и ангажовање лица које је већ запослено код другог послодавца. У том случају, већ запослено лице можете ангажовати на основу уговора о допунском раду или уговора са непуним радним временом. За детаљнији опис уговора ван радних односа, кликни