Калкулатор паушалног пореза

Како можеш да заштитиш свој бизнис?

Врста заштите вашег бизниса превасходно зависи од фазе развоја у којој је ваше пословање. На пример, уколико си тек отпочео са обављањем пословне делатности и тек планираш да развијеш софтвер, заправо имаш једини бизнис идеју која тек треба да се развије и чији је успех неизвестан. Дакле, у том тренутку заштита треба да буде усмерена на спречавање других лица (запослених или лица са којима сарађујеш по другој основи) да самостално развију твоју идеју и на тај начин те онемогуће да се комерцијализује. У првој фази, ако ниси развио никакво софтверско решење, заштиту можеш да обезбедиш закључивањем уговора о поверљивости са лицима којима откриваш поверљиве информације о свом пословању.

Уколико се налази у фази у којој започиње пројекат који подразумева израду софтвера, треба да мислите о:

  • регулисању односа са другим члановима привредног друштва уколико сви заједно радите на софтверу
  • регулисању односа у вези са софтвером који настаје у радном односу са запосленима
  • регулисању права која имаш на основу уговора о наруџбини софтвера, уколико ангажујеш лица ван радног односа

Не треба да заборавиш да независно од тога што је оснивач привредног друштва који учествује у развоју софтвера, уколико сам запослен у свом друштву, на твој положај као аутор програма који је настао у радном односу примењује се иста правила као у ситуацији када софтвер прави било који други запослени.

Наравно, што ће се сматрати имовинским правима на софтверу који је настао за време радног односа има твоје друштво не значи да запослени или лице са којим сарађује на другом основу не може да искористи знања која је стекао у раду са тобом како би започео исти или сличан посао. У том случају, он може да постане конкурент без повреде вашег ауторског права јер ће направити програм другачијих својстава. У том случају, треба да у уговору са запосленима и другим сарадницима регулишеш њихову обавезу да не обављају исту или сличну делатност у сегменту тржишта на коме би били твоји директни конкуренти (забрана конкуренције).

Има у виду да ако си за одређени посао ангажовао предузетника, забрана конкуренције представља значајан фактор при примени теста самосталности – таква клаузула може довести до утврђивања „несамосталности“ предузетника и до додатних пореских обавеза за тебе. 

Уколико је ваше пословање постало изузетно препознатљиво и имате основ да од њега направите бренд, размислите о заштити препознатљивог знака твог пословања, односно регистрацији жига.