Калкулатор паушалног пореза

Додатни подстицаји за запослене

Ако желиш да стимулишеш запослене да не само остану у твом друштву, већ и да активно утичу на даљи развој твог бизниса, а на почетку пословања ниси у могућности да им пружиш додатне подстицаје у виду накнаде за њихов рад И других бенефита, можеш да им понудиш могућност да под повлашћеним условима на унапред одређени датум стекну удео у друштву у коме раде – employee stock option plan “ESOP”