Калкулатор паушалног пореза

Да ли можеш са истим запосленим да поново закључиш уговор о раду на одређено време након протека рока од две године?

Да, ако се твоја ситуација поклапа са једном од наведених:    • ако си први уговор о раду на одређено време закључио на основу ограничења од две године -  други уговор о раду на одређено време закључујеш са истим запосленим, али за обављање друге врсте послова    • ако си први уговор о раду на одређено време закључио за сврхе ангажовања запосленог на одређеном пројекту, други уговор о раду на одређено време закључујеш са истим запосленим, али у циљу обављања послова на другом пројекту

Ако исто лице други пут запошљаваш на основу уговора о раду на одређено време за обављање истих послова које је већ обављало за тебе, можеш га запослити само на основу уговора о раду на неодређено време.