Калкулатор паушалног пореза

Порески третман преноса права интелектуалне својине/давања на коришћење програма

 

Пореске обавезе разликују се у случају преноса свих права на софтвер у односу на уступање коришћења софтвера на основу уговора о лиценци. Третман не зависи само од врсте преноса права на софтвер, него и од статуса преносиоца права, односно правне форме и пореског модела који је примамљив на његово пословање.

Када се плаћа ПДВ за пренос права на софтвер/давање лиценце?

  • ПДВ плаћају само она лица која су у систему ПДВ-а и испоручују услугу у Србији• ПДВ аспект продаје софтвера (пренос права својине над софтвером)• ПДВ обвезник (предузетник или доо) продаје страном клијенту софтвер ПДВ се не обрачунава, али плаћа порез на пренос апсолутних права• ПДВ обвезник (предузетник или доо) продаје домаћем клијенту софтвер ПДВ се обрачунава, али не плаћа порез на пренос апсолутних права• Није ПДВ обвезник (предузетник или доо) продаје страном клијенту софтвер ПДВ се не обрачунава, али плаћа порез на пренос апсолутних права• Није ПДВ обвезник (предузетник или доо) продаје домаћем клијенту софтвер ПДВ се не обрачунава, али плаћа порез на пренос апсолутних права
  • ПДВ аспект продаје лиценце Х4• ПДВ обвезник (предузетник или доо) продаје страном клијенту софтвер ПДВ се не обрачунава• ПДВ обвезник (предузетник или доо) продаје домаћем клијенту софтвер ПДВ се обрачунава• Није ПДВ обвезник (предузетник или доо) продаје страном клијенту софтвер ПДВ се не обрачунава• Није ПДВ обвезник (предузетник или доо) продаје домаћем клијенту софтвер ПДВ се не обрачунава

Порез на капиталну добит

Порез на капиталну добит за пренос права на софтвер или накнаду остварену по основу лиценце плаћају сва привредна друштва, било да су ПДВ обвезници или не. Стопа пореза која се плаћа на капитални добитак је 15%.У случају да се преносе права на програм који је депонован при Заводу за заштиту интелектуалне својине, квалификовани приход се изузима од основице у износу од 80% (линк до дела који објашњава порески подстицај Изузимање квалификованог прихода из пореске основице). Дакле, стопа пореза од 15% се плаћа на 20% остварене капиталне добити, и износи ефективно 3%

Порез на доходак који плаћа предузетник

Предузетници са самоопорезивањем и предузетници са исплатом личне зараде плаћају 15% пореза на капитални доходак у случају преноса права на софтвер и 10% пореза на приход од услуга уступања права на софтвер на основу издавања лиценце.

Фрееланцер

С обзиром на то да српски правни систем не разликује статус фрееланцер-а који остварују накнаду од пружања услуга као ИТ професионалци од статуса било ког другог физичког лица које остварује накнаду од коришћења ауторског дела, стопа пореза која се примењује на остварени доходак по овом основу износи 20%.