Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица за зараде које се исплаћују на основу истраживања и развоја

Уколико твоје пословање подразумева спровођење пројеката из области истраживања и развоја, те активности спроводиш на територији Србије, имаш могућност да оствариш олакшицу ослобађања од плаћања 70% пореза на зараду запослених.Ова олакшица је специфична по томе што:

  • може да се оствари само за запослене који се баве истраживањем и развојем
  • ова лица морају имати закључен уговор о раду (независно од тога да ли је уговор о раду закључен на одређено или неодређено време, са пуним или непуним радним временом
  • олакшица се остварује пропорционално раду на пословима истраживања и развоја
  • послодавац има пројекат из области истраживања и развоја, на коме најмање 90% запослених обавља послове истраживања и развоја

Уколико је ваш запослени ангажован на пословима истраживања и развоја, али ваш бизнис те активности спроводи на основу уговора са својим налогодавцем и не постаје носилац никаквих права на резултат истраживања и развоја, односно уколико ваше бизнис истраживање и развој спроводи као услужну делатност, неће имати право. на ову олакшицу.

Шта значи бити ангажован на пословима истраживања и развоја?

Послови истраживања и развоја на којима је запослени за кога се остварује ова пореска олакшица подразумевају да запослени активно ради на решавању техничких проблема, укључујући развој нових и побољшање постојећих технологија и процеса.У пословима истраживања и развоја на основу којих се остварује ова олакшица не спадају:

  • надзор над спровођењем пројекта, односно оне и управљачке активности као што су вођење састанка у току пројекта, техничка анализа предлога пројекта и алтернативних организационих начина за постизање резултата пројекта, планирање пројекта и цене прикладности предложених активности за остваривање циљева пројекта
  • подршка запосленима који директно спроводе активности у вези са истраживањем и развојем (као што је управљање опремом која се користи у току пројекта, оцена техничких карактеристика производа или услуга, контрола квалитета, истраживање тржишта)

Шта значи да се олакшица остварује пропорционално раду на истраживању и развоју?

Да би се остварила ова олакшица, запослени морају имати закључен уговор о раду. Ипак, то не значи да запослени мора да ради пуно радно време на пословима истраживања и развоја. За ову олакшицу није релевантно колико сати у току недеље или месеца је ангажован, већ колико је сати био непосредно ангажован на пословима истраживања и развоја.

Из тог разлога, иако у случају успостављања радног односа, коришћење одмора и одсуства не утиче на накнаду за његов рад, у овом случају се свако одсуство са рада независно од основа по коме је запослени одсутан (годишњи одмор, нерадни дан, плаћено одсуство и друго). ) одузима од времена које запослени проводе на пословима истраживања и развоја и самим тим основама за олакшицу.Износ пореског ослобођења можеш да израчунаш на следећи начин:

Пример: Ако запослени за ког се остварује олакшица има закључен уговор о раду с пуним радним временом, али се недељно бави активностима из области истраживања и развоја 20 радних сати, олакшица се остварује за тих 20 радних сати.

Из тог разлога, иако у случају успостављања радног односа, коришћење одмора и одсуства не утиче на накнаду за његов рад, у овом случају се свако одсуство са рада независно од основа по коме је запослени одсутан (годишњи одмор, нерадни дан, плаћено одсуство и друго). ) одузима од времена које запослени проводе на пословима истраживања и развоја и самим тим основама за олакшицу.Износ пореског ослобођења можеш да израчунаш на следећи начин:

010.png