Калкулатор паушалног пореза

Коауторство

Уколико је једина особа која потпуно самостално креира рачунарски програм, искључиви аутор тако насталог рачунарског програма управо ти.Међутим, у пракси је чест случај да више особа буде ангажовано да заједнички изради рачунарски програм. Сваки учесник даје свој допринос настанку рачунарског програма, при чему те доприносе није могуће међусобно одвојити нити они по себи представљају употребљиве рачунарске програме.У тој ситуацији, срешће се са појмом коаутора и коауторског дела.Коаутори су особе које својим заједничким стваралачким радом ствара рачунарски програм, као из примера на почетку. Да би се сматрали коауторима, сваки од њих мора учествовати у изради програма на начин да тај програм представља исказивање њиховог знања и рада – сама идеја није довољна и не може се заштитити. Дакле, независно од тога што је једно лице имало идеју развоја апликације за организацију пословног времена, и преостала два пријатеља имају ауторско право на апликације, и то не зато што су чланови друштва која су заједно основали (чак и да су права на апликације пренета на друштво), већ на основу тога што су писали команде и делове програма по којима функционише апликација.Дакле, ако више особа учествује у изради рачунарског програма, они се сматрају коауторима, рачунарским програмом који заједнички креирају коауторско дело.Према Закону о ауторском и сродним правима, ако је коауторско дело рачунарски програм ауторско право припада свим коауторима.Уговор којим коаутори уређују своје узајамне односе у вези са рачунарским програмом који су заједнички креирали једини је сигуран начин да се предуреди блокада пословања у каснијим фазама, а нарочито у фази комерцијализације твог производа.

Као што смо видели у примеру изнад, у случају да програм није пренет на друштво и коаутори нису уредили своја међусобна права и обавезе (како на основу тога што су чланови друштва, тако и на основу чињеница да су заједно направили програм), а не постоји њихова сагласност о томе у ком правцу треба даље да се развија њихово пословање, може доћи до пат позиције, губитка пословне прилике и интересовања инвеститора и спречавања да коаутори остваре зараду од свог рада.

Ипак, често коаутори не регулишу своја права уговором. Тада се поставља питање како ће се утврдити допринос сваког коаутора да би се израчунала економска корист од привредног искориштавања софтвера?За то постоје услови, нема препрека да се коаутори накнадно споразумеју о својим доприносима. То понекад може бити изазов, посебно ако обим ангажовања сваког од учесника у креирању рачунарског програма није претходно одређен или је тешко одредити.Према Закону о ауторском и сродним правима, ако се нису друкчије споразумели коаутори деле економску корист од искоришћавања коауторског дела сразмерно стварном доприносу , који је сваки дао у стварању дела.Према томе, неопходно је да коаутори покушају да утврде своје стварне доприносе. Уколико није могуће утврдити колико је заиста допринео стварању рачунарског програма, решење је у подједнакој расподели доприноса.Подједнака расподела доприноса не мора бити, а често и није, право решење у односу на све коауторе.Из тог разлога, препорука је да о расподели доприноса размишљању унапред и уговором је дефинишеш, тако што ћеш описати активности сваког коаутора у процесу креирања рачунарског програма и према томе определити процентуалне уделе.

Да ли је могуће пренети права на софтвер уколико не постоји сагласност свих коаутора?

Основно законско правило гласи да је неопходно да се сви коаутори сагласе са таквим располагањем.Међутим, како би се коаутори заштитили од произвољног ускраћивања сагласности других коаутора и времена онемогућили да уживају економске користи од искориштавања рачунарског програма који су креирали, дефинисано је ограничење права коаутора да ускрати своју сагласност.Наиме, коаутор не сме ускратити своју сагласност против начела штедње и поштења, нити чинити било шта што шкоди или би могло шкодити интересима осталих коаутора. У случају да се догоди да коаутор произвољно одбије да се сагласи са планираним располагањем, остали коаутори би имали могућност да се обрате суду за захтевом да утврди постојање несавесног и непоштеног поступања коаутора, које неосновано шкоди интересима осталих коаутора, те да одлука суда замени сагласност несагласног. коаутора и омогући закључење правног посла којим ће се реализовати планирано располагање.Дакле, најбоља препорука је да коаутори већ на самом почетку регулишу услове под којима ће доћи до преноса права на програм. Обично ће оваква одредба наћи своје место у уговору коаутора којим ће се споразумети о доприносу сваком од њих у стварању рачунарског програма. У том случају, најбоље је овим уговором прописати уговорну казну за коаутора који се противи преносу ауторског права, тако да имате могућност да се обратиш суду у случају да несагласни коаутор блокира трансакцију без разлога.