Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица за запошљавање нових лица

Имаш могућност да се ослободиш плаћања 70% пореза и 100% доприноса за обавезно социјално осигурање зараде запослених који испуњавају следеће услове:• нису били пријављени на обавезно социјално осигурање нити као запослени нити као предузетници или оснивачи привредног друштва у периоду од 1. јануара 2019. године до 28. фебруара 2022. године• ово лице је стекло статус осигураника обавезног социјалног осигурања или као запослени или као предузетник или као оснивач привредног друштва који се у њему запослио у периоду од 1. марта 2022. године до 31. децембра 2022. године. године• зарада запосленог прелази износ од 76.500 динараДакле, имај у виду да ову олакшицу можеш користити само уколико запослиш лице за чију зараду планираш да користиш олакшицу до 31. децембра 2022. или ти као оснивач привредног друштва заснујеш радни однос односно почнеш да исплаћујеш себи зараду као предузетник.Ова олакшица може се комбиновати само са истом олакшицом за ослобођење плаћања 70% доприноса за обавезно социјално осигурање. Уколико као послодавац користи неки подстицај за запошљавање, укључујући подстицаје Националне службе за запошљавање , неће моћи да користи ову олакшицу.