Калкулатор паушалног пореза

Која је форма најприкладнија за степен развоја твог бизниса?

Одговор на ово питање зависи од:

  • Да ли ће твој бизнис генерисати стална примања
  • Колики је износ твојих примања на годишњем нивоу, односно исплативост пријаве на паушални порез уколико остварујеш ниске приходе  
  • Да ли остварујеш већи износ прихода на основу којих би могао да себи исплаћујеш зараду
  • Да ли си већ запослен код другог послодавца
  • Уколико не, да ли твоје пословање остварује довољне приходе тако да осим добити на коју имаш право као оснивач, можеш да исплаћујеш себи и зараду
  • Да ли твоје пословање/пројекат који развијаш захтева ангажовање других лица

Зависно од тога који су одговори на ова питања, можеш да идентификујеш ком облику/форми пословања твој бизнис највише одговара