Калкулатор паушалног пореза

Подстицаји које можеш да оствариш на основу запошљавања

Олакшица на зараду оснивача друштва које се бави иновационом делатношћу

Ова пореска олакшица доступна је у року од 36 месеци од оснивања друштва и подразумева да је привредно друштво ослобођена плаћања пореза и доприноса на зараде оснивача. Максимални износ за који може да се оствари ова олакшица је 150.000 РСД (уколико зарада оснивача прелази овај износ, у том случају се олакшица остварује на износ зараде од 150.000 РСД).Да би олакшица била доступна, морају да се испуне следећи услови

  1. оснивач за чију се зараду остварује олакшица има закључен уговор о раду са друштвом и пријављен је на обавезно здравствено осигурање.
  2. оснивач за чију се зараду остварује олакшица има бар 5% удела у друштву
  3. друштво није повезано са другим правним лицем (једно друго правно лице нема преко 25% удела у друштву нити контролише одлуке друштва на други начин)
  4. уколико остварује приходе од правних лица која су у пореском смислу повезана са било којим оснивачем, ти приходи чине испод 30% (дакле, уколико твоје друштво оствари приходе од другог друштва у коме имаш удео у капиталу, приходи од тог друштва не смеју да прелазе 30). % од укупних прихода друштва које остварује ову олакшицу)

Ову олакшицу за једно лице може остварити само један послодавац. Дакле, уколико си оснивач више друштава у којима си и запослен, порезе и доприносе на твоју зараду у оквирима ове олакшице неће плаћати само једно од њих.

Напомена: Различите олакшице за плаћање пореза на зараде не могу се комбиновати. Дакле, ову олакшицу не можете комбиновати са другим субвенцијама за запошљавање. Уколико користиш ову олакшицу, имаш само право на ослобођење од плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на плату (највиши износ плате за који можеш да користиш 150.000 динара). Она искључује право на друге олакшице, укључујући и коришћење субвенција за запошљавање и самозапошљавање (нпр. немаш право на коришћење субвенција за самозапошљавање које даје Национална служба за запошљавање).