Калкулатор паушалног пореза

Корисне напомене у вези са заштитом софтвера

Имај у виду разлике и сличности у заштити ауторског права

Зависно од тога који је правни систем применљив за тумачење обима твог ауторског права и услова који се морају испунити да би уживао заштиту (минимални услови у погледу оригиналности ауторског дела, форма у којој ауторско дело треба да буде саопштено да би као аутор уживао заштиту и сл. .) зависиће и твоја позиција као аутора. Има у виду да ће у већини случајева бити применљиво српско право, с тим да постоји могућност да се у случају покретања поступка у некој другој држави примењује право те државе и да се твоја права одређују према страним прописима.Такође, постоји могућност да у уговору са сарадницима из иностранства буде прописано да се на ваш однос, укључујући питања из области ауторског права, примењивати прописи неке друге државе. У том случају треба да имаш у виду да, иако је у већини случајева, посебно када је реч о правима државе са истом правном традицијом, заштита коју имаш као аутор слична, прописи страних држава ипак могу на други начин одредити обим твојих права, као и права трећих лица или случајеве дозвољене употребе твог ауторског дела, што може бити неповољно по тебе. Због тога саветујемо да увек када за то буде могућности, за уговоре које закључује са сарадницима из иностранства, а који између осталог регулишу и питања из области ауторског права, као меродавно буде одређено српско право.