Калкулатор паушалног пореза

Која су ограничења твојих права у односу на лица која имају лиценцу за коришћење програма чији си аутор?

 

Закон предвиђа и одређена ограничења твојих права у корист лица која је на законит начин прибавила пример твог рачунарског програма, нпр. на основу лиценце:

  1. Свако „умножавање“ програма у циљу његовог коришћења (мисли се на учитавање, приказивање, покретање, преношење или смештање програма у меморију рачунара) је дозвољено.
  2. Дозвољено му је да отклања грешке у рачунарском програму уколико је потребно да би програм испунио свој назив.
  3. Може да прилагоди програм, преводи га, аранжира и врши друге измене, под условом да те измене не представљају измене функције и суштинских перформанси програма.
  4. Не постоји могућност да законитом имао твог рачунарског програма уговором забраниш прављење резервне копије рачунарског програма уколико је неопходно за његово коришћење.

Закон предвиђа још два битна ограничења твојих права:

А. Законити ималац твог рачунарског програма има право да испита начин на који програм ради све док предузима само једно радње које има право као корисник који је законито дошао до програма;

Б. Закони ималац твог рачунарског програма има право да декомпилира програм у циљу прикупљања података који су неопходни да би се програм могао користити у вези са неким другим програмима (нпр. уколико направите програм на основу ког функционише платформа онлајн продавница, ваш програм се може декомпилирати да би могао да се прилагоди апликацији коју за плаћање користе банке код којих корисници твоје платформе имају отворене рачуне. У овом случају, потребно је да лице које декомпилира програм има овлашћење за то, да није постојао други начин да се дође до потребних података и да се декомпилација врши само у мери која је неопходна да би се програм могао користити надовезујући се на неки други програм.

Овако прибављени подаци се не смеју саопштавати другима изузев у сврху ради које су прибављени нити се могу користити за развој, производњу или рекламирање рачунарског програма који је суштински сличан рачунарском програму чија се декомпилација врши или за било коју другу радњу којом се повређује ауторско право на том. програму. 

Депоновање ауторског дела – зашто, како и где?

Вероватно се питаш – ако стичем сва наведена права на програму без потребе за спровођењем било какве формалне процедуре, шта је додатно што добијам депоновањем програма при Заводу за интелектуалну својину?Депоновање на утиче на настанак права која као аутор имаш на рачунарском програму, нити мења квалитет твојих права. За депоновање би требало да се одлучиш када:

  • Планираш да користиш пореске олакшице – Порески кредит за друштва која се улажу у друштва која се баве иновационом делатношћу    и Изузимање квалификованог прихода из пореске основице 
  • Желиш да имаш потврду о чињеничном стању у датом тренутку развоја софтвера која се може користити у судском поступку
  • Желиш да депонујеш програм како би пружио основ да се у сваком тренутку утврди које су биле његове карактеристике у тренутку депоновања будући да је Завод за интелектуалну својину депоновани примерак дужан да чува трајно
  • Желиш да омогућиш да трећа лица буду упозната са тим да си направио програм и да на њему имаш права

Завод за заштиту интелектуалне својине има обавезу да онемогући друга лица да изврше увид у депоновани примерак твог програма, односно да увид омогуће искључиво теби као аутору.

Ако размишљаш о овој могућности, више о поступку депоновања и потребној документацији можеш да нађеш на сајту