Калкулатор паушалног пореза

Инспекцијски надзор над усклађеношћу твог пословања са прописима основне информације

Осим савета у погледу усклађивања са важећим прописима, у наставку можеш да се информишеш о основним питањима инспекцијског надзора у вршењу пореске контроле над твојим пословањем и начину контролисања усклађености са обавезама које имаш као послодавац.

Закон о инспекцијском надзору предвиђа редован, ванредан, контролни и допунски надзор. У складу са прописаним одредбама, инспектор је дужан да писменим путем обавести пореског обвезника о планираној редовној контроли најмање три дана унапред, изузев ако постоји оправдана бојазан да ће надзирани субјект својим радњама осујетити предстојећу контролу или други разлог предвиђен законом. Истовремено, инспектор обавештава пореског обвезника и о интернет страници на којој је објављена контролна листа за контролу софтвера.

Дакле, у највећем броју случајева, претходна најава инспектора и писмени налог за контролу два су предуслова која, након што се испуне, отварају врата надлежном инспектору да изврши надзор у складу са својим овлашћењима.

Поред тога, Закон предвиђа И могућност да се обратиш инспекцији и затражиш савет, или стручну саветодавну посету. Саветодавна посета није део званичног инспекцијског надзора, али инспецтор о њој сачињава службену белешку, а теби даје препоруке о томе шта треба да исправиш или урадиш. По тим препорукама треба да поступиш, јер ако то не учиниш, и не обавестиш инспектора о томе, то може бити разлог за започињање инспекцијског надзора, у коме свака утврђена неправилност повлачи законом прописане санкције.

У твојој индустрији, најчешће ће те контролисати пореска и радна инспекција, а ако се бавиш прометом робе И услуга, укључујући и електронску трговину, контролисаће те И тржишна инспекција. Више о тржишној инспекцији можеш пронаћи на сајту Министарства трговине, телекомуникација И туризма –https://mtt.gov.rs/tekst/89/sektor-trzisne-inspekcije-.php