Калкулатор паушалног пореза

Критеријум 7: Одговорност и врста посла

Твоја самосталност у смислу ризика за твој рад састоји се из:

  • ризика који предузимаш изласком на тржиште као самостални учесник на тржишту – како ћеш се позиционирати на тржишту и да ли ће твој бизнис бити профитабилан
  • ризика у вези са ликвидношћу твог бизниса – да ли ћеш успети да наплатиш накнаду за своје услуге од клијената
  • ризика да ли ћеш испунити критеријуме квалитета у извршењу посла за свог клијента

Уколико ниједан од наведених ризика није применљив за твоје пословање, већ је једини ризик који имаш тај да ће ти налогодавац отказати ангажман уколико не поступаш у складу са његовим инструкцијама, врло је вероватно да ће порески инспектор утврдити твоју несамосталност. На несамосталност додатно може да указује и то да се налогодавац у свом редовом пословању бави идентичним послом који обављаш за њега или да је посао који обављаш за њега саставни део његовог пословања – нпр. радиш исти посао као и лица која су код налогодавца запослена на позицији бацкенд девелопер-а.

Савет: Погледајкоје су све могућности да успоставиш сарадњу са налогодавцем. Као самостални предузетник, са налогодавцем треба да успоставиш однос који неће бити однос послодавац-запослени. На располагању ти стоје различите врсте уговора, а посебно погледај уговор о делу, уговор о налогу и уговор о привременим и повременим пословима. 

Упамти да уколико закључујеш уговор о делу, он не може да се односи на послове које налогодавац редовно обавља – уколико се и налогодавац и ти бавите компјутерским програмирањем, не можете закључити овај уговор.

Приликом анализе да ли си самосталан у односу на налогодавца према овом критеријуму, порески инспектор ће узети у обзир да ли:

  • је твоја регистрована делатност иста као регистрована делатност налогодавца (нпр. 62.01 – рачунарско програмирање)
  • уколико имате различите регистроване делатности, да ли је посао који обављате суштински исти – да ли су услуге које ти пружаш налогодавцу исте услугама које он пружа својим клијентима

 

Порески инспектор ће процењивати овај критеријум тако што ће прегледати ваше wеб странице (уколико их има) и уговор који си закључио са налогодавцем и уговоре налогодавца са његовим клијентима. И овде ће бити релевантно ко је одговоран за резултат извршеног посла.