Калкулатор паушалног пореза

Предузетник паушалац

Први начин на који предузетник може бити опорезован јесте паушално опорезивање. Ако се одлучиш да будеш предузетник паушалац неће имати обавезу да води пословне књиге, као ни да предајеш завршни рачун Пореској управи. Порешка управа ће ти сама одредити основу за опорезивање за одређену годину, те ће ти износ пореза у конкретној години увек бити исти, независно од промета који ћеш да оствариш. Пореза и доприносе ћеш морати да плаћаш сваког месеца.

Паушално опорезивање је практично и не ствара додатне трошкове будући да не захтева вођење пословних књига и предавања завршног рачуна. Ипак, не могу сви предузетици бити паушално опорезовани. Да би могао да се пријави на паушално опорезивање као предузетник који послује у области компјутерског програмирања, потребно је да се испуне следећи услови:

  1. да у твоју делатност не улажу друга лица
  2. да твој промет у протеклој години, односно твој пројектовани промет након што отпочнеш пословање не прелази 6.000.000 динара
  3. да нису евидентиран као обвезник ПДВ-а.

Захтев за паушално опорезивање се подноси електронским путем на сајту Пореске управе која у кратком року издаје решење за порез на доходак грађана и решење за обавезно социјално осигурање, које је доступно на Порталу Пореске управе . За приступ решењу Пореске управе на Порталу, потребно је да поседујете квалификовани електронски сертификат .

Да би био сигуран да је овај модел опорезивања најбољи за тебе, предлажемо да направи финансијски план са пројектованим приходима на основу кога ћеш моћи да одредиш:

  1. износ својих прихода у наредној години (који не сме да прелази 6.000.000 динара)
  2. континуитет прихода (да ли износ прихода у задовољавајућој мери превазилази порез који ћеш плаћати на пројектовани приход, а порез можеш да процениш
  3. коришћењем калкулатора Пореске управе или ти је исплативије да порез плаћаш самоопорезивањем стварног прихода).

    Приликом избора претежне делатности свог пословања под којом ћеш бити регистрован, узми у обзир да је он један од фактора за одређивање основице за плаћање паушног прихода. Такође, има у виду да висина паушалног пореза варира иу зависности од општине на којој ћеш регистровати своју предузетничку радњу.