Калкулатор паушалног пореза

Уговор о обради података

Обрађивач података о личности је лице коме руковалац података поверава активности у вези са обрађивањем података – нпр. руковалац може обрађивати податке о личности прикупљањем, анализом података и њиховим груписањем, док хостинг тих података може поверити неком трећем лицу. Твој бизнис се може наћи иулози руковаоца иулози обрађивача података. Премда је за усклађивање са прописима о заштити података о личности одговоран руковалац података, обрађивач података такође има одређене обавезе, од којих је најважнија да регулише однос са руковаоцем уговором.

Садржај уговора о обради податакаУ уговору између обрађивача и руковаоца мора бити јасно дефинисано да је обрађивач дужан да:

  • обрађује податке о личности искључиво на основу инструкција које му је дао руковалац писаним путем, укључујући и упутство у односу на преношење података о личности у друге државе или међународне организације.
  • обавести руковаоца уколико дође до преношења података
  • омогући чување података о личности на поверљив начин регулисања односа са лицем које је овлашћено да обрађује податке о личности
  • обезбеди услове за безбедност података који су предмет обраде, ау случају повреде података о личности о томе обавести Повереника
  • обради захтеве лица чији су подаци предмет обраде
  • врати податке о личности руковаоцу након истека уговора између обрађивача и руковаоца, односно брисања података о личности након протека рока на који се чувају (обично након испуњења сврхе за коју су прикупљени)
  • води евиденцију обраде података
  • омогући контролисање његовог рада руковаоцу