Калкулатор паушалног пореза

Труднице и породиље предузетнице

 

Као предузетница можеш да оствариш право на осталу накнаду по основу рођења и неге детета имаш уколико:

a.  Региструјеш привремени прекид обављања делатности

У овом случају, накнада на коју имаш право израчунава се:

  • Добијањем основице коју чини збир месечних основица на које су плаћани порез и доприноси за обавезно социјално осигурање за 18 месеци који претходе месецу у којем је дошло до компликација у вези са одржавањем трудноће или рођења детета (уколико си обављала пословање у периоду краћем од 18 месеци пре одласка на трудничко или породиљско боловање, сабраће се просечне основице за месеце у којима си обављала делатност и шодно томе плаћала порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање
  • Добијањем месечне основице која се израчунава тако што се основица подели са 18
  • Добијањем износа накнаде тако што се месечна основица подели са 1,5

Primer: Imaš preduzetničku radnju 8 meseci i osnovica na koju si plaćala porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje je iznosila 80.000 RSD. U tom slučaju, mesečna osnovica se izračunava na sledeći način: 8*80.000/18=oko 35.555. U tom slučaju, naknada koju ostvaruješ izračunava se na sledeći način: 35.555 RSD/1,5=23,705 RSD.

Основица на коју се плаћају порези и доприноси једнака је заради (уколико си основала предузетничку радњу са исплатом личне зараде), односно опорезивој добити или паушално утврђеном приходу (уколико се ниси определила за исплату личне зараде).

Износ накнаде не може бити већи од 3 просечне плате, а за права остварена од 1. јануара 2022. године од 5 просечних плата.

 

б. Наставиш обављање пословне активности уз ангажовање пословође 

У овом случају, потребно је да извршиш регистрацију пословође при Агенцији за привредне регистре, а упутство за подношење ове регистрационе пријаве можеш да нађеш на следећем линку: https://www.apr.gov.rs/registri/preduzetnici/uputstva/promene.2059.html#12.
У овом случају, с обзиром на то да настављаш да обављаш предузетничку делатност за време остваривања права на остале накнаде, имаш обавезу плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање (основицу доприноса чини лична зарада, односно опорезива добит, односно паушално утврђени приход).

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија