Калкулатор паушалног пореза

Право придруживања продаје (Tag-along option)

Насупрот проблему који решава клаузула drag-along option , може настати проблем за мањинске чланове уколико члан који поседује већински удео жели да прода свој удео трећем лицу, при чему то треће лице иницијално не тражи стицање удела мањинских чланова. У том случају из понуде би били изузети мањински чланови, те би постојао ризик од промене већинског члана и тиме и власничке структуре у друштву. Стога, овај проблем решава клаузула tag-along-option, која обавезује већинског члана да у случају продаје свог удела обезбеди продају удела преосталих чланова, јер у супротном нема право да прода свој удео. Дакле, овом клаузулом се штити принцип “све или ништа”.

Пример: Милан поседује 70% удела док Александра и Катарина поседују по 15% удела у друштву са ограниченом одговорношћу. Милан одлучује да свој удео прода Невени која жели да стекне 70% удела у друштву са ограниченом одговорношћу. Иако Невена не жели да купи удео Александре и Катарине, односно не жели да постане једини члан друштва са ограниченом одговорношћу, будући да постоји уговор чланова који је закључен између Милана Александре и Катарине, Милан је у обавези да у продају свог удела укључи и уделе Александре и Катарине. Уколико Милан не успе да у продају свог удела укључи продају удела Александре и Катарине постојање клаузуле принудне продаје спречава га да свој удео прода Невени.