Калкулатор паушалног пореза

Шта треба да садржи одлука о ликвидацији?

Одлука о ликвидацији треба да садржи:

  • јавно доступне пословне податке друштва (пословно име, матични број, број рачуна код банака и сл.) иоснивача друштва
  • позив повериоцима да пријаве своја потраживања
  • седишта друштва, односно адресу за пријем поште на коју повериоци достављају пријаве потраживања
  • упозорење повериоцима да неће моћи да наплате своја потраживања ако их не пријаве најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа о покретању ликвидације

Одлука о ликвидацији обично садржи и именовање ликвидационог управника који заступа друштво у току поступка ликвидације.