Калкулатор паушалног пореза

Савет: Израда ГАП анализе

ГАП анализа представља процес прикупљања информација о начину поступања одређеног бизниса са подацима о личности и служи за утврђивање тренутног стања усклађености бизниса са обавезама у погледу руковања и чувања података о личности. С тим у вези, на основу ГАП анализе долази до закључка које је све потребно предузети како би се испунили захтеви који прописује законодавни оквир. Кроз ГАП анализу, ваш бизнис ће моћи да идентификује које податке о личности прикупља, на који начин, у ком својству (да ли се налази у функцији руковаоца или обрађивача, као у примеру на почетку), по основу, да ли их извози у иностранство, и најважније, које обавезе имају по том основу. Другим речима, кроз ГАП анализа твој бизнис ће сазнати шта све мора да уради.Резултат ГАП анализе треба да буде:

  • утврђивање да ли се лични подаци прикупљају у складу са законом (зависно од тога који се лични подаци прикупљају и по ком основу)
  • колико дуго могу да се чувају прикупљени подаци и које је потребно предузети у вези са чувањем тих података
  • који је законски третман података који се извозе у иностранство или чине доступним трећим лицима на неки други начин

У циљу припреме ГАП анализе је најбоље ангажовати стручна лица у овој области, попут лица која су искусни менаџери, између осталог и ради едукације о обавезама које имате као руковалац или обрађивач података, како би у каснијим фазама пословања могао самостално да испуњава све обавезе које имате. по овом основу. За разлику од уобичајеног мишљења да су ове услуге скупе и компликоване, оне временом постају све доступне. Цене свакако зависе од комплексности случаја, али је скупље прекршити неку од обавеза, и због казни али и због репутационог ризика и штете које такав прекршај за твој бизнис доноси.