Калкулатор паушалног пореза

Престанак радног односа отказом од стране запосленог

Запослени даје отказ уговора о раду писаним путем уз отказни рок од 15 дана. Уговором о раду или правилником о раду (уколико га је послодавац усвојио) може да се утврди дужи отказни рок, с тим да он не може да буде дужи од 30 дана.