Калкулатор паушалног пореза

Предузетник – привремени престанак

Приликом започињања пословне активности, треба да рачунаш на различите промене до којих може доћи током твог пословања – од тога да желиш да привремено прекинеш пословну активност, преко тога да се твоје пословање развије тако да превазилази форму коју си изабрао за представљање на тржишту, и на крају до тога да се одлучиш да престанеш са обављањем привредне активности. Оно што треба да знаш је да свака од ових опција захтева предузимање одређених радњи с твоје стране, пре свега у смислу обавештавања надлежних органа о престанку обављања привредне активности, и измиривању свих обавеза насталих у периоду пословања.

Најкраће речено, привремени престанак обављања делатности значи да долази до привременог заустављања свих аспеката твог пословања – од обављања делатности, односно престанка продаје робе или пружања услуга, прекид промета и обустављање обавезе плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање (осим ако одлучиш да наставиш да плаћаш доприносе на обавезно социјално осигурање). Дакле, у периоду привременог престанка обављања делатности, твоја целокупна привредна активност се привремено прекида заједно са свим пропратним правима и обавезама која из ње проистичу.

Под привременим се не подразумева унапред одређен временски период – привремени прекид може трајати пар месеци или годину дана, или неки други временски период, а дужина прекида зависи искључиво од воље предузетника, дакле, твоје воље. Закон не прописује унапред рок важења привременог прекида пословања, нити обавезе предузетника у случају да прекид траје краће или дуже време.