Калкулатор паушалног пореза

Поступак стечаја

Свако пословање носи са собом ризик пословних неприлика, криза и лоших пословних одлука. Неке од тих пословних одлука знају да не утичу значајно на пословање друштва: друштво постаје ликвидно, не може да измирује своје обавезе, и на крају, банковни рачуни друштва доспевају у блокаду. Поред тога, некада и пореска управа може блокирати рачуне друштва уколико у току пореске контроле пронађе одређене неправилности, или уколико нису измирена пореска дуговања. Овакве радње пореске управе могу утицати на власничка друштва, али и на менаџмент, јер блокада може бити проширена и повезана лица, а такође Агенција за приватни регистар може забранити статусне промене (иступање из друштва, оснивање новог друштва и сл.).У оваквим ситуацијама, твом пословању може бити потребно „ресетовање“ и нови почетак. Један од начина да се постигне је кроз могућности које предвиђа Закон о стечају. Да, стечај не представља увек смрт пословања, већ и могућност да се твоје друштво реши оптерећења дуговања према повериоцима кроз њихово колективно и сразмерно намирења, или да се пословање реструктурира.