Калкулатор паушалног пореза

Који услови морају да буду испуњени?

1. лице на које се подаци о личностима пристали на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених сврха

пример : када лице да своју емаил адресу ради пријема различитих обавештења (невслеттер-а)

2. обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на која се подаци односе, пре закључења уговора

 

пример : ради реализације онлајн куповине неопходна је адреса купца како би му се испоручила роба.

3. обрада је неопходна у циљу поштовања правних руковаоца

 

 

пример : послодавац мора да обрађује текући број радника запосленог ради исплате зараде сходно Закону о раду

4. обрада је неопходних интереса у циљу заштите животно важних лица на које се подаци односе или другог физичког лица

пример – узимање личних података ради пружања хитне здравствене помоћи (хитна помоћ)

5. обрада је законом неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења прописаних овлашћења руковаоца

пример – обрада података ради социјалног осигурања .

6. обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци налазе. односе малолетно лице

 

пример : коришћење бидео камера ради заштите падног простора