Калкулатор паушалног пореза

Који услови морају да буду испуњени?

1. лице на које се подаци о личностима пристали на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених сврха
примера – када лице да своју емаил адресу ради пријема различитих обавештења (невслеттер-а)
2. обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на која се подаци односе, пре закључења уговора
пример – ради реализације онлајн куповине неопходна је адреса купца како би му се испоручила роба.
3. обрада је неопходна у циљу поштовања правних руковаоца
пример – послодавац мора да обрађује текући број радника запосленог ради исплате зараде сходно Закону о раду
4. обрада је неопходних интереса у циљу заштите животно важних лица на које се подаци односе или другог физичког лица
пример – узимање личних података ради пружања хитне здравствене помоћи (хитна помоћ)
5. обрада је законом неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења прописаних овлашћења руковаоца
пример – обрада података ради социјалног осигурања .
6. обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци налазе. односе малолетно вашке