Калкулатор паушалног пореза

Како ће трећа лица знати да је покренута ликвидација?

У зависности од тога да ли су повериоци познати друштву или не, трећа лица ће бити обавештена о ликвидацији путем:    1. огласа на интернет страници Агенције за привредне регистре, и     2. писаног обавештења које повериоцима упућује ликвидациони управник