Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

Висина накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је законски регулисана у зависности од активности којом се бавите и њеног утицаја на животну средину. Висина зависи од тога да ли делатност предузетника/микро друштва има велики, средњи или мали утицај на животну средину, као и од разврставања привредног субјекта (велико, средње, мало, микро правно лице и предузетници). У сваком случају, износ не може бити виши од 0,4% годишњег прихода обвезника у претходној години, а ако друштво или предузетник делатност обавља на територији више локалних самоуправа  накнада ће бити подељена бројем општина тако да се део накнаде плаћа у свакој општини.

Микро правна лица и предузетници плаћају следеће износ годишње накнаде:

  • 20.000 РСД у случају обављања делатности која има велики негативан утицај на животну средину (нпр. рударство)
  • 10.000 РСД у случају обављања делатности која има средњи негативан утицај на животну средину (нпр. грађевинарство)
  • 5.000 РСД у случају обављања делатности која има мали негативан утицај на животну средину (нпр. књиговодствене услуге).

Пријава се подноси електронски путем портала lpa.gov.rs, у писаном облику, поштом или лично у општини у којој обављате претежну (регистровану) делатност. Пријава се подноси једном годишње, са подацима од значаја за утврђивање накнаде који се налазе у самом обрасцу, најкасније до 31. јула сваке године за коју се утврђује накнада.

Потписан и попуњен образац предаје се у јединици локалне самоуправе, која доноси  решење по којем се плаћа накнада. Накнада се плаћа у месечним аконтационим износима у року од 15 дана по истеку месеца на прописани уплатни рачун.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине се не плаћа у првој години пословања (тј. години оснивања).

 

Више о томе у следећим прописима:

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_finansiranju_lokalne_samouprave.html

 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-naknadama-za-koriscenje-javnih-dobara.html

 

https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-kriterijumima-za-odredjivanje-aktivnosti-koje-uticu-na-zivotnu-sredinu-prema-kolicini-zagadjenja.html


Одговор

У складу са Законом о инспекцијском надзору, представка је пријава, петиција, предлог и акт другог назива кога заинтересовано физичко и правно лице подноси инспекцији у циљу иницирања покретања поступка инспекцијског надзора. У том случају инспекција покреће ванредан инспекцијски надзор.

Наравно , Инспектор неће покренути поступак по службеној дужности на основу представке ако је процењен незнатан ризик или је посреди злоупотреба права.

Инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и другим прописом и за свој рад лично је одговоран.

Тако да уколико се злоупотребљава право на подношење представке, инспектор неће поступати по вашим представкама.


Одговор

"За продају на мало путем интернет продавнице, од 1. јануара 2022. године постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе и издавања фискалног рачуна. Као обвезник фискализације, у обавези сте да евидентирате сваки појединачно остварени промет на мало независно од начина плаћања (готовином, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.) преко електронског фискалног уређаја. Промет услуге превођења пружене путем интернета правним лицима или предузетницима није предмет фискализације.

 

За плаћање превода приликом преузимања, фискални рачун издајете у штампаној форми, при чему фискални рачун (издат у штампаној форми) можете достављати електронским путем уз сагласност корисника услуге. Ако услуге пружате искључиво преко интернета за достављање фискалних рачуна није вам потребна сагласност корисника, већ у том случају можете издати електронски фискални рачун. Када се фискални рачун издаје у електронској форми, преко електронског фискалног уређаја исказујете на фискалном рачуну хиперлинк за верификацију, којем се може приступити преко свих уређаја који имају приступ интернету."


Одговор

Након креирања бизнис плана, (погледати одговор на питање: Шта треба да урадите пре отварања е-продавнице, односно ступања на е-тржиште у секцији е-Трговина на сајту https://preduzetnistvo.gov.rs/), потребно је креирати Маркетинг план. С тим у вези, Маркетинг план се прилагођава клијентима и њиховим карактеристикама, као што је геолокацијски положај и специфичне потребе. Начини развоја Марткетинг планова су увек прилагођени циљевима и области деловања сваке комапније, стога је неопходно предузети кораке за његов развој у оквиру саме комапније. Више о креирању планова може се сазнати и путем специјализованих обука Регионалних агенција за развој (контакт Београдске регионалне агенције за развој и европске интеграције https://www.rarei.rs/index.php/usluge/item/281-obuke).

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија