Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања

Питање

Поштовани, можете ли ми рећи како и где се пријављујем за плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Одговор

Висина накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је законски регулисана у зависности од активности којом се бавите и њеног утицаја на животну средину. Висина зависи од тога да ли делатност предузетника/микро друштва има велики, средњи или мали утицај на животну средину, као и од разврставања привредног субјекта (велико, средње, мало, микро правно лице и предузетници). У сваком случају, износ не може бити виши од 0,4% годишњег прихода обвезника у претходној години, а ако друштво или предузетник делатност обавља на територији више локалних самоуправа  накнада ће бити подељена бројем општина тако да се део накнаде плаћа у свакој општини.

Микро правна лица и предузетници плаћају следеће износ годишње накнаде:

  • 20.000 РСД у случају обављања делатности која има велики негативан утицај на животну средину (нпр. рударство)
  • 10.000 РСД у случају обављања делатности која има средњи негативан утицај на животну средину (нпр. грађевинарство)
  • 5.000 РСД у случају обављања делатности која има мали негативан утицај на животну средину (нпр. књиговодствене услуге).

Пријава се подноси електронски путем портала lpa.gov.rs, у писаном облику, поштом или лично у општини у којој обављате претежну (регистровану) делатност. Пријава се подноси једном годишње, са подацима од значаја за утврђивање накнаде који се налазе у самом обрасцу, најкасније до 31. јула сваке године за коју се утврђује накнада.

Потписан и попуњен образац предаје се у јединици локалне самоуправе, која доноси  решење по којем се плаћа накнада. Накнада се плаћа у месечним аконтационим износима у року од 15 дана по истеку месеца на прописани уплатни рачун.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине се не плаћа у првој години пословања (тј. години оснивања).

 

Више о томе у следећим прописима:

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_finansiranju_lokalne_samouprave.html

 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-naknadama-za-koriscenje-javnih-dobara.html

 

https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-kriterijumima-za-odredjivanje-aktivnosti-koje-uticu-na-zivotnu-sredinu-prema-kolicini-zagadjenja.html


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија