Калкулатор паушалног пореза

Коришћење портала еУправа

На овој странци можете видети на који начин се можете регистровати на порталу еУправа, на који начин електронски доказујете свој идентитет (еПотпис, двофакторска аутентикација и сл.)


Корисник услуга електронске управе може бити свако пословно способно лице са навршених 16 година живота. Нерегистровани корисник може да се упозна са садржајем услуга електронске управе, али не може да их користи без регистрације.

Регистрацијом на Порталу еУправа омогућено је да корисник:

1) сазна начин за остваривање права, спровођење административних поступака и издавања уверења из области регистрације привредних субјеката, трговине, пољопривреде, туризма, саобраћаја и других;

2) остварује права и испуњава обавезе коришћењем услуга електронске управе;

3) подноси електронске поднеске органима управе;

4) прати статус свог предмета у електронској управи;

5) прима обавештења и акте надлежних органа као личну доставу у Јединствени електронски сандучић;

6) плаћа таксе и накнаде за услуге електронске управе.

Приликом регистрације, Канцеларија за електронску управу и информационе технологије уписује и чува податке о Евиденцији о корисницима услуга електронске управе, са сврхом пружања услуга електронске управе регистрованим корисницима. У овој евиденцији се чувају:

- јединствени матични број грађана;

- лично име;

- корисничко име, односно адреса електронске поште;

док се опционо чувају и:

- подаци о адреси; и,

- подаци о другој адреси електронске поште.

Приликом коришћења и употребе услуга електронске управе, води се евиденција о приступу систему и коришћењу сервиса која садржи следеће податке: корисничко име, ИП адреса са које се приступа, датум и време приступа.

Лични подаци из наведених евиденција чувају се 10 година, уз примену мера информационе безбедности.


На Порталу еУправа изабрати опцију „Моја еУправа“ и „Регистрација“ и извршити регистрацију на један од два начина:

1) регистрација корисничким именом и лозинком — основни ниво поузданости у електронској комуникацији, који обезбеђује ограничено поверење у идентитет којим се лице представља и користе средства и процедуре чија сврха је да смање ризик злоупотребе односно неистинитог представљања; и,

2) регистрација квалификованим електронским сертификатом — високи ниво поузданости у електронској комуникацији, који обезбеђује високо поверење у идентитет којим се лице представља и користе средства и процедуре чија сврха је да онемогуће злоупотребу односно неистинито представљање..

Пријава корисничким именом и лозинком представља основни ниво поузданости и овим корисницима доступан је само ограничен број електронских услуга. Виши степени поузданости обезбеђују шири круг услуга еУправе.


Виши нивои поузданости у коришћењу су:

- пријава мобилним телефоном – средњи ниво; и,

- пријава квалификованим електронским потписом – високи ниво.


Основни начин регистрације је регистрација корисничким именом и лозинком, одабиром поља „Регистрација“ на интернет страници https://www.euprava.gov.rs/. Домаћи држављани бирају опцију „Регистрација корисничким именом и лозинком / Грађанин Републике Србије“, уносе сва обавезна поља и адресу електронске поште која ће убудуће представљати корисничко име на порталу еУправе.

Регистрација корисничким именом и лозинком пружа ограничен број електронских услуга, а за коришћење свих расположивих услуга потребна је регистрација коришћењем параметара за апликацију на мобилном телефону које добијате од службеника или регистрација квалификованим електронским потписом.


На преко 360 локација у 150 градова и општина омогућено је да грађани бесплатно преузму параметре за двофакторску аутентикацију (eID) и на тај начин користе услуге електронске управе. Предност овог начина пријављивања јесте у томе што корисницима нису потребни квалификовани електронски сертификати, већ инсталирана апликација на њиховим паметним уређајима (мобилни телефон или таблет) коју корисник активира приликом сваке пријаве.

Потребан је физички одлазак до неке од локација на којој се пружају услуге регистрације (Списак локација где се могу добити параметри за eID и Мапа локација) и добијање потребних параметара за употребу и инсталацију апликације ConsentID.


Корисници који користе овај начин пријаве поред Портала еУправа, могу да користе и Портал lpa.gov.rs – да проверe порез на имовину, као и да електронски плате порез. Такође, ускоро ће бити омогућено свим корисницима који се пријављују на овај начин да провере своје податке у Централном регистру становништва на Порталу еУправа и да пријаве све евентуалне неправилности са својим подацима.


Пријава квалификованим електронским сертификатом обезбеђује висок ниво поверења у идентитет корисника и означава се као пријава високог нивоа поузданости. Кориснику који се на овај начин пријави су доступне све услуге. Он може самостално да постави лозинку и тако омогући себи пријаву корисничким именом и лозинком, изда себи параметре за активацију мобилне апликације ConsentID, као и да себи изда квалификовани електронски сертификат у клауду и електронски потписује документа.

За правилно коришћење квалификованих електронских сертификата неопходно је да на свом рачунару инсталирате софтвер сертификацоног тела које Вам је издало сертификат, јер без тога није могуће користити квалификоване електронске сертификате.

Осим за потребе регистрације, Ваш квалификовани електронски сертификат можете користити и у друге пословне сврхе – на пример, за потписивање финансијских извештаја које достављате Агенцији за привредне регистре или приликом коришћења апликације еПорези Пореске управе.


Да. На порталу еУправе бира се дугме „Моја еУправа“ и опција „Регистрација квалификованим електронским сертификатом“. Подаци о имену, презимену и адреси електронске поште биће аутоматски преузети са вашег електронског сертификата.

Уколико желите да промените адресу електронске поште, која ће убудуће представљати Ваше корисничко име, у овом кораку то можете урадити. Унесите адресу електронске поште и на ту адресу електронске поште добићете поруку и линк који је потребно да потврдите.

На овај начин сте успешно креирали кориснички налог уз помоћ квалификованог електронског сертификата.


Корисници регистровани квалификованим електронским сертификатом могу се пријавити и мобилним телефоном, у високом нивоу поузданости са приступом свим услугама. За то је потребно коришћење мобилне апликације ConsentID, за коју можете самостално генерисати параметре према следећем упутству.

Одобрењем пријаве на мобилном телефону биће омогућен приступ услугама електронске управе без физичке употребе чипа личне карте или токена сертификационог тела


Инфо пулт

Будите проактивни!

Поставите питање или покрените иницијативу!

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија