Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

Ukoliko tek započinjete sa obavljanjem delatnosti odabir isplate lične zarade podnosi se isključivo u momentu registracije u APR. Informaciju o ovom opredeljenju APR prosleđuje Poreskoj upravi. U slučaju da se naknadno odlučite za isplatu lične zarade, Poreskoj upravi treba da dostavite obaveštenje elektronskim putem preko portala ePorezi najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu.

Ovaj model oporezivanja podrazumeva vođenje knjiga (samostalno ili preko angažovanog knjigovođe) i utvrđivanje neto prihoda, a različito se oporezuju dve kategorije: lična zarada preduzetnika i neto prihod od samostalne delatnosti (dobit poslovanja).

Neto prihod preduzetnika se na kraju godine oporezuje samo porezom na prihode po stopi od 10% a iznos opredeljene lične zarade preduzetnika je predmet poreza po stopi od 10% na osnovicu koju čini bruto iznos lične zarade umanjen za neoporezivi iznos (trenutno 18.300 RSD) i doprinosa po zbirnoj stopi od 36.05% na osnovicu koju čini bruto iznos lične zarade.

U navedenom slučaju preduzetnik u prijavi PPDG-1S iskazuje samo obaveze po osnovu poreza, a prijava se podnosi elektronskim putem na portalu ePorezi.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)

Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021)


Одговор

Ukoliko niste zaposleni u društvu čiji ste osnivaš, postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa, dok se porez ne plaća. Osnovica za obračunavanje doprinosa jeste najniža mesečna osnovica u smislu propisa o doprinosima, koju objavljuje Republički zavod za statistiku, a stopa koja se primenjuje je zbirna stopa od 36,05%.

Doprinose za vas kao osnivača obračunava i uplaćuje samo društvo. Rok za plaćanje je 15. dan u tekućem mesecu za prethodni. Prijava o obračunatim doprinosima podnosi se na obrascu PP OD-O. Za slučaj da ste zaposleni kod drugog poslodavca, ili socijalno osigurani po drugom osnovu, društvo bi bilo u obavezi da obračunava samo doprinose za penziono osiguranje, po stopi od 25%.

U slučaju da se zaposlite u društvu, prethodno nije primenjivo. U tom slučaju, na vašu zaradu će se obračunavati porez i doprinosi na zaradu kao bilo kog drugog zaposlenog. Porez na zaradu obračunava se po stopi od 10% i to na osnovicu koju čini bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos (trenutno 18.300 RSD), a doprinosi po zbirnoj stopi od 36,05% na osnovicu koju čini bruto zarada (bez umanjenja za neoporezivi iznos).

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)

Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021)

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија