Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања

Питање

Како утврђујем порез и доприносе као предузетник у режиму самоопорезивања ако се определим за исплату личне зараде?

Одговор

Ukoliko tek započinjete sa obavljanjem delatnosti odabir isplate lične zarade podnosi se isključivo u momentu registracije u APR. Informaciju o ovom opredeljenju APR prosleđuje Poreskoj upravi. U slučaju da se naknadno odlučite za isplatu lične zarade, Poreskoj upravi treba da dostavite obaveštenje elektronskim putem preko portala ePorezi najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu.

Ovaj model oporezivanja podrazumeva vođenje knjiga (samostalno ili preko angažovanog knjigovođe) i utvrđivanje neto prihoda, a različito se oporezuju dve kategorije: lična zarada preduzetnika i neto prihod od samostalne delatnosti (dobit poslovanja).

Neto prihod preduzetnika se na kraju godine oporezuje samo porezom na prihode po stopi od 10% a iznos opredeljene lične zarade preduzetnika je predmet poreza po stopi od 10% na osnovicu koju čini bruto iznos lične zarade umanjen za neoporezivi iznos (trenutno 18.300 RSD) i doprinosa po zbirnoj stopi od 36.05% na osnovicu koju čini bruto iznos lične zarade.

U navedenom slučaju preduzetnik u prijavi PPDG-1S iskazuje samo obaveze po osnovu poreza, a prijava se podnosi elektronskim putem na portalu ePorezi.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)

Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021)


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија