Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

Servisi eUprave omogućavaju:

- registraciju preduzetničke radnje ili jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću kod Agencije za privredne registre;

- komunikaciju sa Poreskom upravom – predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodelu/oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa;

- registraciju delatnosti proizvodnje i prometa hrane u Centralnom registru objekata kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- korišćenje preko 60 elektronskih usluga u vezi sa regulativom lekova u humanoj i veterinarskoj medicini i regulativi medicinskih sredstava;

- elektronsko produženje registracije vozila u vlasništvu pravnog lica na ovlašćenom tehničkom pregledu;

- korišćenje sistema eTurista za unos podataka o ugostiteljima, ugostiteljskim objektima za smeštaj i evidenciju korisnika usluge smeštaja, sa podnošenjem elektronskog zahteva za kategorizaciju, pojednostavljenu prijavu i odjavu domaćih i stranih turista, obračun, plaćanje i evidenciju uplaćenih boravišnih taksi, uz smanjen broj administrativnih procedura i olakšano poslovanje;

- pristup sistemu eInspektor koji omogućava privrednih subjektima da izvrše pregled svih nadzora koji su nad njim sprovedeni, uvid u status svojih predmeta u svakom trenutku, uključujući izrečene mere, kao i plaćanje izrečenih novčanih kazni u okviru prekršajnih mera;

- izdavanje uverenja za pravna lica, da se protiv pravnog lica (ne) vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim, višim sudovima i javnim tužilaštvima, posebnim odeljenjima za organizovani kriminal, Odeljenjem za ratne zločine i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije, odnosno da pravno lice (ni)je osuđivano za krivična dela pred osnovnim i višim sudovima Republike Srbije (uključujući i Posebno odeljenje za organizovani kriminal, Odeljenje za ratne zločine i posebna odeljenja viših sudova za suzbijanje korupcije).


Одговор

Elektronska trgovina (e-trgovina, eng. e-commerce) predstavlja trgovinu robom i uslugama elektronskim putem, odnosno putem interneta. Zakonom o trgovini elektronska trgovina je definisana kao trgovina koja se odvija na daljinu i ostvaruje na način da se roba ili usluge nude, naručuju i prodaju putem interneta. Prema tome, kada putem interneta kupujete, nudite, prodajete ili razmenjujete robu i usluge, sve ove aktivnosti potpadaju pod elektronsku trgovinu bez obzira na to da li trgovinu obavljate sa drugim trgovcima (privrednim subjektima), drugim pravnim subjektima (javnim preduzećima, državnim organima), ili sa fizičkim licima (potrošačima).


Одговор

Elektronskom trgovinom mogu da se bave trgovci (privredni subjekti) koji su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR) za obavljanje poslovne delatnosti, ili u drugom registru u skladu sa posebnim propisima. Detaljno uputstvo o postupku registracije u APR i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sledećem linku: https://www.apr.gov.rs/registri/privredna-drustva/uputstva/opsta-uputstva.2029.html.

 

Dodatno , u skladu sa Zakonom o trgovini, trgovinu mogu da obavljaju i lica koja nemaju obavezu upisa u registre APR-a poput:

  1. poljoprivrednika, registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

  2. lica koja vrše prodaju ulovljene divljači, ribe, gljiva, divlje flore i faune, i ostalih šumskih plodova, u skladu sa posebnim propisima o lovu, ribljem fondu, veterini, zaštiti prirode i šumama;

  3. fizičkih lica koja u vidu zanimanja obavljaju delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima.


Одговор

Danas imate mogućnost da nudite i prodajete svoje proizvode i usluge a) samo putem interneta, b) tradicionalno - u fizičkim objektima, ili c) kombinovano - da svom tradicionalnom biznis modelu dodate i onlajn kanal prodaje i tako ponudite svoj asortiman proizvoda i usluga i van lokalne zajednice u kojoj poslujete.

 

Koje su prednosti uključivanja u onlajn kanale prodaje?

  • Pristup mnogo većem tržištu. Elektronska trgovina vam omogućava da budete vidljivi i dostupni na celom tržištu Republike Srbije, a i šire. Ovo je posebno bitno za male privrednike koji nemaju veliku bazu klijenata i široku mrežu prodajnih objekata. Vaša e-prodavnica je dostupna za kupca 24 sata, 7 dana u nedelji i on joj može pristupiti sa bilo kog uređaja (mobilni telefon, laptop, kompjuter, tablet). Za kupca ovo predstavlja komfornu kupovinu, uštedu vremena i veliku mogućnost izbora.

  • Trend rasta elektronske trgovine: iskoristite prednosti uključivanja sve većeg broja kupaca u internet kanale i ostanite u koraku sa konkurencijom. Kako na globalnom nivou tako i u Srbiji, elektronska trgovina konstantno ostvaruje rast. Za vreme pandemije COVID-19 elektronska trgovina beleži istorijske brojke i afirmiše se kao validan poslovni model koje kompanije počinju sve više da koriste. Samo u 2020. godini , u Srbiji je kupovalo preko interneta čak 3,3 miliona kupaca, što ukazuje na veliki potencijal ovog tržišta.

  • Bolji odgovor u kriznim vremenima. Tokom 2020. godine, kada je nastupila globalna kriza izazvana pandemijom COVID-19, elektronska trgovina poslužila kao bezbedan i efikasan način za potrošače da kupe namirnice i drugu robu iz svog doma, a sa druge strane omogućila je trgovcima da održe svoje poslovanje u uslovima restrikcija u pogledu rada objekata i kretanja ljudi.

  • Prilagodljivost tržišnim prilikama. U svetu elektronske trgovine možete mnogo lakše i brže da vršite izmene u svojoj ponudi. Te izmene mogu biti reakcija na aktivnosti konkurencije, promene lagera kod distributera i dobavljača vaših proizvoda, ali i reakcija na informacije o ponašanju, željama i potrebama potrošača. Usklađivanje cena i menjanje sadržaja ponude moguće su na „jedan klik“.

  • Analitika prodaje i razvijanje poslovne strategije. Kada ste istupili u onlajn svet prodaje, postoji niz alata koji vam mogu pružiti značajnu pomoć u kreiranju vaše dalje poslovne strategije. Ovi alati daju uvid u analitiku i ponašanje svih (potencijalnih) kupaca koji posećuju vaš sajt. „Koliko ljudi je bilo na mom sajtu danas?, „Koje proizvode gledaju kupci?“, „Koji su top 10 najposećenijih proizvoda na mom sajtu?“, „Koliko vremena provodi kupac na mom sajtu?“, su neka od pitanja na koje samo jednim klikom možete dobiti odgovor i u skladu sa raspoloživim informacijama praviti određenu strategiju kako bi poboljšali uslugu za svoje kupce i samim tim pospešili poslovne prihode vaše kompanije. Jedan od najpoznatijih alata ovog tipa je Google Analytics.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија