Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања

Питање

Како утврђујем порез и доприносе као предузетник у режиму самоопорезивања без исплате личне зараде?

Одговор

Ukoliko ste preduzetnik u sistemu samooporezivanja, vi sami (odnosno angažovani knjigovođa) obračunavate iznos poreza i doprinosa. U sistemu samooporezivanja se podrazumeva da se na neto prihod (odnosno minimalnu osnovicu doprinosa, ukoliko je neto prihod manji od nje) plaća porez na prihod 10% i doprinosi u zbirnoj stopi od 36,05%. Kod samooporezivanja ne postoji odvajanje „prihoda od rada preduzetnika“ i „dobitka od poslovanja“, već je sve objedinjeno u jednu poresku osnovicu.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PPDG-1S), podnosi se elektronskim putem na portalu ePorezi.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)

Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021)


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија