Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања

Питање

Како се опредељујем за паушално опорезивање?

Одговор

Opredeljenje za paušalno oporezivanje treba da se izvrši prilikom osnivanja i registracije u APR. Preduzetnici koji se odmah ne opredele za paušalno oporezivanje, nemaju mogućnost naknadnog podnošenja zahteva za paušalno oporezivanje za tekuću godinu.

APR prosleđuje Poreskoj upravi informaciju o učinjenom odabiru za paušalno oporezivanje (ne treba da podnosite poseban zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi). Poreska uprava donosi rešenje o utvrđenoj obavezi za porez i doprinose u elektronskom obliku u roku od 48 sati od dana registracije i dostavlja ga u poresko sanduče na portalu Poreske uprave – ePorezi. Iznos se utvrđuje na osnovu prosečne zarade u određenoj delatnosti, a visina varira od vrste delatnosti.

Rešenjem Poreske uprave određuje se fiksan iznos poreza i doprinosa koji se plaća bez obzira na ostvareni prihod (svakog meseca se mora platiti nezavisno od toga da li se ostvaruje prihod ili ne). Visinu poreza i doprinosa možete orijentaciono izračunati koristeći kalkulator koji je na portalu Poreske uprave (https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html).

Porezi i doprinosi se na osnovu rešenja plaćaju do svakog 15-og u mesecu za prethodni mesec (odnosno u roku od 15 dana od dobijanja rešenja za sve zaostale mesece).

Ukoliko ste u sistemu samooporezivanja, a želite da od sledeće godine pređete na paušalno oporezivanje, zahtev za paušalno oporezivanje podnosite isključivo elektronski, preko portala Poreske uprave ePorezi do 31. oktobra tekuće godine.

Ukoliko prestanete da ispunjavate uslove za paušalno oporezivanje (godišnji prihodi budu iznad 6.000.000 RSD ili se registrujete za PDV), Poreska uprava će rešenjem naložiti vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne. Ovo rešenje Poreska uprava dostavlja u e-sanduče portala ePorezi i ono se donosi po službenoj dužnosti.

Preduzetnici koji se ne registruju u APR (na primer, advokati) podležu drugačijoj proceduri i u obavezi su da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje u roku od pet dana od registracije nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu. Ova kategorija dužna je i da nadležnoj jedinici Poreske uprave podnose poresku prijavu na Obrascu PPDG-1R u roku od 15 dana od dana registracije.

Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021)


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија